#OTD in 1981 – Day 13 | Bobby Sands recorded his diary for the first seventeen days of his hunger strike in which he detailed his thoughts and feelings on the momentous task that lay ahead of him.

I’m not superstitious, and it was an uneventful day today. I feel all right, and my weight is 58.5 kgs.

I was not so tired today, but my back gets sore now and again sitting in the bed. I didn’t get the Irish News, which makes me think there is probably something in it that they don’t wish me to see, but who cares. Fr Murphy was in tonight for a few minutes.

The Screws had a quick look around my cell today when I was out getting water. They are always snooping. I heard reports of men beaten up during a wing shift …

Nothing changes here.

Sean McKenna (the former hunger-striker) is back in H-4, apparently still a bit shaky but alive and still recovering, and hopefully he will do so to the full.

Mhúscail mé leis an gealbháin ar maidin agus an t-aon smaointe amháin i mo cheann – seo chugat lá eile a Roibeard. Cuireann é sin amhran a scríobh mé; bhfad ó shin i ndúil domsa.

Seo é cib é ar bith.

D’ éirigh mé ar maidin mar a tháinig an coimheádóir,

Bhuail sé mo dhoras go trom’s gan labhairt.

Dhearc mé ar na ballai, ‘S shíl mé nach raibh mé beo,

Tchítear nach n-imeoidh an t-iffrean seo go deo.

D’oscail an doras ‘s níor druideadh é go ciúin,

Ach ba chuma ar bith mar nach raibheamar inár suan.

Chuala mé éan ‘s ni fhaca mé geal an lae,

Is mian mór liom go raibh me go doimhin foai,

Ca bhfuil mo smaointi ar laethe a chuaigh romhainn,

S cá bhfuil an tsaol a smaoin mé abhí sa domhain,

Ni chluintear mo bhéic, ‘s ní fheictear mar a rith mo dheor,

Nuair a thigeann ar lá aithíocfaidh mé iad go mor.

Canaim é sin leis an phort Siun Ní Dhuibir.

Translated this reads as follows:

I awoke with the sparrows this morning and the only thought in my head was: here comes another day, Bobby — reminding me of a song I once wrote a long time ago.

This is it anyway:

I arose this morning as the Screw came,

He thumped my door heavily without speaking,

I stared at the walls, and thought I was dead,

It seems that this hell will never depart.

The door opened and it wasn’t closed gently,

But it didn’t really matter, we weren’t asleep.

I heard a bird and yet didn’t see the dawn of day,

Would that I were deep in the earth.

Where are my thoughts of days gone by,

And where is the life I once thought was in the world.

My cry is unheard and my tears flowing unseen,

When our day comes I shall repay them dearly.

I sing this to the tune Siun Ní Dhuibir.

Bhí na heiníní ag ceiliúracht inniú. Chaith ceann de na buachaillí arán amach as an fhuinneog, ar a leghad bhí duine éigin ag ithe. Uaigneach abhí mé ar feadh tamaill ar tráthnóna beag inniú ag éisteacht leis na préacháin ag screadáil agus ag teacht abhaile daobhtha. Dá gcluinfinn an fhuiseog álainn, brisfeadh sí mo chroí.

Anois mar a scríobhaim tá an corrcrothar ag caoineadh mar a théann siad tharam. Is maith liom na heiníní.

Bhuel caithfidh mé a dul mar má scríobhain níos mó ar na heiníní seo beidh mo dheora ag rith ‘s rachaidh mo smaointi ar ais chuig, an t-am nuair abhí mé ógánach, b’iad na laennta agus iad imithe go deo anois, ach thaitin siad liom agus ar a laghad níl dearmad deánta agam orthu, ta siad i mo chroí — oíche mhaith anois.

(Translated, this reads as follows:)

The birds were singing today. One of the boys threw bread out of the window. At least somebody was eating!

I was lonely for a while this evening, listening to the crows caw as they returned home. Should I hear the beautiful lark, she would rent my heart. Now, as I write, the odd curlew mournfully calls as they fly over. I like the birds.

Well, I must leave off, for if I write more about the birds my tears will fall and my thoughts return to the days of my youth.

They were the days, and gone forever now. But I enjoyed them. They are in my heart — good night, now.

Posted by

Stair na hÉireann is steeped in Ireland's turbulent history, culture, ancient secrets and thousands of places that link us to our past and the present. With insight to folklore, literature, art, and music, you’ll experience an irresistible tour through the remarkable Emerald Isle.