#OTD in 1981 – Day 17: Final Entry | Bobby Sands recorded his diary for the first seventeen days of his hunger strike in which he detailed his thoughts and feelings on the momentous task that lay ahead of him.

Lá Pádraig inniú ‘s mar is gnách níor thárla aon rud suntasach, bhí mé ar aifreann agus mo chuid gruaige gearrtha agam níos gaire, agus é i bhfad níos fearr freisin. Sagart nach raibh ar mo aithne abhí ag rá ran aifreann.

Bhí na giollaí ag tabhairt an bhia amach do chách abhí ag teacht ar ais ón aifreann. Rinneadh iarracht chun tabhairt pláta bidh domhsa. Cuireadh ós cómhair m’aghaidh ach shiúl mé ar mo shlí mar is nach raibh aon duine ann.

Fuair mé cúpla nuachtán inniú agus mar shaghas malairt bhí an Nuacht na hEireann ann. Táim ag fáil pé an scéal atá le fáil óna buachaillí cibé ar bith.

Choniac mé ceann dona dochtúirí ar maidun agus é gan béasaí. Cuireann sé tuirse ormsa. Bhí mo chuid meachain 57.50 kgs. Ní raibh aon ghearán agam.

Bhí oifigcach isteach liom agus thug sé beagán íde béil domhsa. Arsa sé ‘tchim go bhfuil tú ag léigheadh leabhar gairid. Rudmaith nach leabhar fada é mar ní chrlochnóidh tú é’.

Sin an saghas daoine atá iontu. Ploid orthu. Is cuma liom. Lá fadálach ab ea é. Bhí mé ag smaoineamh inniú ar an chéalacán seo. Deireann daoine a lán faoin chorp ach ní chuireann muinín sa chorp ar bith. Measaim ceart go leor go bhfuil saghas troda.

An dtús ní ghlacann leis an chorp an easpaidh bidh, is fulaingíonn sé ón chathú bith, is greithe airithe eile a bhíonn ag síorchlipeadh an choirp. Troideann an corp ar ais ceart go leor, ach deireadh an lae; téann achan rud ar ais chuig an phríomhrud, is é sin an mheabhair.

Is é an mheabhair an rud is tábhachtaí. Mura bhfuil meabhair láidir agat chun cur in aghaidh le achan rud, ní mhairfidh. Ní bheadh aon sprid troda agat. Is ansin cen áit as a dtigeann an mheabhair cheart seo. B’fhéidir as an fhonn saoirse.

Ní hé cinnte gurb é an áit as a dtigeann sé. Mura bhfuil siad in inmhe an fonn saoirse a scriosadh, ní bheadh siad in inmhe tú féin a bhriseadh. Ní bhrisfidh siad mé mar tá an fonn saoirse, agus saoirse mhuintir na hEireann i mo chroí.

Tiocfaidh lá éigin nuair a bheidh an fonn saoirse seo le taispeáint ag daoine go léir na hEireann ansin tchífidh muid éirí na gealaí.

(Translated, this reads as follows:)

St Patrick’s Day today and, as usual, nothing noticeable. I was at Mass, my hair cut shorter and much better also. I didn’t know the priest who said Mass.

The orderlies were giving out food to all who were returning from Mass. They tried to give me a plate of food. It was put in front of my face but I continued on my way as though nobody was there.

I got a couple of papers today, and as a kind of change the Irish News was there. I’m getting any news from the boys anyway.

I saw one of the doctors this morning, an ill-mannered sort. It tries me. My weight was 57.70 kgs. I had no complaints.

An official was in with me and gave me some lip. He said, ‘I see you’re reading a short book. It’s a good thing it isn’t a long one for you won’t finish it.’

That’s the sort of people they are. Curse them! I don’t care. It’s been a long day.

I was thinking today about the hunger-strike. People say a lot about the body, but don’t trust it. I consider that there is a kind of fight indeed. Firstly the body doesn’t accept the lack of food, and it suffers from the temptation of food, and from other aspects which gnaw at it perpetually.

The body fights back sure enough, but at the end of the day everything returns to the primary consideration, that is, the mind. The mind is the most important.

But then where does this proper mentality stem from? Perhaps from one’s desire for freedom. It isn’t certain that that’s where it comes from.

If they aren’t able to destroy the desire for freedom, they won’t break you. They won’t break me because the desire for freedom, and the freedom of the Irish people, is in my heart. The day will dawn when all the people of Ireland will have the desire for freedom to show.

It is then we’ll see the rising of the moon.

Posted by

Stair na hÉireann is steeped in Ireland's turbulent history, culture, ancient secrets and thousands of places that link us to our past and the present. With insight to folklore, literature, art, and music, you’ll experience an irresistible tour through the remarkable Emerald Isle.